Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beylü DİKEÇLİGİL'in Hoşgeldiniz mesajı

 

 

 

 

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra teorik ve metodolojik arkaplana yaslanan bir araştırma merkezi gibi çalışmayı, araştırmacı sosyolog yetiştirmeyi ve görsel sosyolojide öncü olmayı hedefleyen bölümümüz 2003 yılında açıldı; 2005 yılında aktif hale geldi; 2006-2007 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans programına başladı ve bu program beş yıl devam etti. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ise yüksek lisans programımıza Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ortaklaşa başlıyoruz. Böylece hem yüksek lisans öğrencilerimize sunulan seçmeli derslerin sayısı artacak hem de öğrencilerimiz farklı akademik ilgi ve tecrübeleri tanımış olacaklar. Bu tanışmayı, sadece yüksek lisans programı ile sınırlı tutmayı düşünmüyoruz. Lisans öğrencilerimiz de yüksek lisansta ders veren hocaların dersler dışında verecekleri konferanslardan, yapacakları sohbetlerden faydalanabilecekler. Ayrıca Sosyoloji Topluluğu aracılığı ile diğer sosyoloji bölümlerinden de hocalar davet etmeyi planlıyoruz.

2012-2013 eğitim-öğretim yılının bizim için başka bir özelliği daha var. Bu yıl bölümümüzün lisans programı açılıyor. Şimdiye kadar akademik kadromuz üniversitemizin diğer bölümlerine lisans düzeyinde sosyoloji dersleri vermekteydi. Fakat bu sene kendi bölümümüzün lisans öğrencilerine ders verecek olmamız, heyecanımızı bir kat daha arttırıyor. Hedeflerimize ulaşabilmenin, hocalar ve öğrencilerin gösterecekleri gayretlerin birbiri ile uyumlu olmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Ülkesinde ve dünyada olup bitenlere ilgi duyan, bilgi edinmeyi ve kitap okumayı seven, sosyal sorumluluk sahibi, sosyoloji öğrenmeye hevesli, iyi bir sosyolog ve iyi bir araştırmacı olmak için çaba gösteren öğrencilerimiz bölümümüzde var oldukça gayretlerimizin verimli sonuçlara yol açacağına inanıyoruz.

Sosyolojinin sosyal bilimlerdeki ayrıcalıklı konumu bilinen bir gerçektir. Bu konum, sosyolojinin kapsayıcı bir ilgi alanı ve metodolojiye sahip olmasının doğal bir sonucudur. Ancak sosyolojinin önemi ve işlevi, sadece bir temel sosyal bilim olmasından kaynaklanmaz. Dünyanın çehresini değiştiren sosyolojik süreçlerin hız kazandığı çağımızda sosyoloji giderek daha çok önem kazanmaktadır. Bu nedenle sosyolojinin vazgeçilmezi olan teori ve metodolojinin dışında, günümüzde saha araştırmalarına duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Bölümümüzün ana stratejisi, bütüncül yaklaşımın ve görsel sosyolojinin temsilcisi olan, modernleşme-küreselleşme sürecini irdeleyen, yerel-evrensel arasındaki bağıntıyı gözeten, üretken, lisans ve lisansüstü düzeyde sağlam teorik-metodolojik bilgi temeline, yeterli donanıma ve tecrübeye sahip araştırmacılar yetiştiren bir bölüm olmaktır. Bu yolda istek aşamasından geçip çoktan yola koyulduğumuz gerçeğinin, internet sitemizi inceleyenlerin dikkatinden kaçmayacağını düşünüyoruz.

Yüksek lisans programında metodoloji kapsamında; proje önerisi hazırlama, nicel veri (SPSS) ve Türkiye’de bir ilk olarak, nitel veri analizi (Nvivo) gibi uygulamaya dönük dersler vermekteyiz. Bu derslerin uzantısı olarak öğrencilerimizin bölüm araştırma projelerinde çalışmalarını da sağladık. Bu uygulamalar lisans düzeyinde de devam edecek. Şimdiye kadar üç yüksek lisans tez projesi ERÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden (BAP) bu kapsamda maddi destek de almıştır. Sınırlı sayıdaki akademik kadromuza rağmen geçen dört yıl içinde biri TÜBİTAK, diğeri de DPT destekli olmak üzere iki araştırma projesini tamamladık. Bunlar; TÜBİTAK destekli "Bir Yerel Sanayi Odağının Sosyolojik Yapısı: Kayseri Hacılar İlçesi" ve DPT destekli "Yurtdışı Lisansüstü Tezlerin Türkiye'de Bilimsel Bilgi Birikimine Katkısı" araştırma projeleridir. Ayrıca ERÜ BAP tarafından desteklenen bir “e-makale veri tabanı” projesini de gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Türkiye'de sosyolojik bilgi birikimine ulaşmak isteyenlere büyük bir hizmet sunacak olan "e-makale veri tabanı"na internet sitemiz üzerinden ulaşmak mümkündür. Yürütülen araştırma projelerinden sağlanan maddi destekle bölümümüzde kapsamlı bir teknik alt yapı oluşturulmuştur. Bu bağlamda yüksek lisans programının ilk dört yılında, ihtiyacı olan öğrencilerimize program süresince yararlanabilecekleri diz üstü bilgisayarlar verildi. Bu uygulama devlet üniversitelerinde ilk defa bölümümüz tarafından gerçekleştirilmiş oldu. Bölümde öğrencilerin ve akademik kadromuzun yararlandıkları ses kayıt cihazları, profesyonel fotoğraf makineleri ve bölümümüze mahsus kablosuz internet erişimi de bulunmaktadır. Kitap sayısı açısından hayli zengin olan bölüm kütüphanemizi yeni kitap alımları ve sosyal bilim dergilerinin abonelikleriyle zenginleştirmekteyiz; ancak fiziki imkânsızlıklar nedeni ile bölüm kütüphanemizi bu yıl Merkez Kütüphanesine devretmemiz gerekecek.

Geçen yıllar içerisinde öğrencilerimiz ve misafir hocalarımızla yaptığımız geziler vasıtasıyla bilgilenme ve sosyal etkileşim fırsatları oluşturmaya çalıştık. Bu gezileri lisans öğrencilerimizle de yapmayı düşünüyoruz. Üniversitemizin desteğiyle konferans vermek üzere alanında uzman akademisyenleri davet eden Sosyoloji Topluluğumuz, lisans öğrencilerimizin katılımıyla büyük bir canlılık kazanacaktır. Hedefimiz doğrultusunda yol aldıkça, gayretlerimizin doğal bir sonucu olarak Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün Türkiye'deki sosyoloji bölümleri içinde ilk sıralarda yer alacağına inanıyoruz. Bu durumu bir hedef değil de bir sonuç olarak görmemiz; verimli ve yapıcı bir yarışın, bireyin ya da grubun başkalarıyla yarışmaktansa kendi kendisi ile yarışması demek olduğuna inanıyor olmamızın doğal bir sonucudur. Bu bakış açısı, ben-biz dengesini kurabilen sağlıklı bir işbirliğinin herkesin yararına olacağı ilkesini benimsemiş olmamızdan kaynaklanmaktadır.

 

 

 

 

 
   
  BEYLÜ DİKEÇLİgİL KORAY DEĞİRMENCİ OLTAN EVCİMEN İbrahİm nacak
  AYLİN YONCA GENÇOĞLU FARUK KARAARSLAN ZEHNİ ÖZMEN